Home Facts guangzhou

Torch Relay held for 2010 Asian Para Games

Torch Relay held for 2010 Asian Para Games

Write: Suki [2011-05-20]

Torch Relay held for 2010 Asian Para Games

Torchbearer Deng Bingqiang relays the torch during the Torch Relay for the Guangzhou 2010 Asian Para Games in Guangzhou, South China's Guangdong Province, Dec. 6, 2010. (Xinhua/Liang Xu)

Torch Relay held for 2010 Asian Para Games

Torchbearer Wang Yanhong relays the torch during the Torch Relay for the Guangzhou 2010 Asian Para Games in Guangzhou, South China's Guangdong Province, Dec. 6, 2010. (Xinhua/Liang Xu)